ติดต่อเรา

...เราเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ...

Amata Technology Equipment Co.,Ltd.
บริษัท อมตะ เทคโนโลยี อีควิปเมนท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่    :    91/31 หมู่12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Head Office      :    91/31 Moo.12 T.Napa A.Muang, Chonburi  20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :  0205553024470
เบอร์โทรศัพท์              :  0-3844-1138, 08-9888-7598
เบอร์แฟกซ์                  :  0-3844-1139
Website                     :  www.amata-technology.co.th
เวลาทำงาน                  :
 วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 - 17.00 น.   วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.

แผนที่ตั้ง : บริษัท อมตะ เทคโนโลยี อีควิปเมนท์ จำกัด

<<< คลิกรูปเพื่อโหลดแผ่นที่เป็น PDF >>>