Magnifying Lamp

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ LED 20W

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ หลอด LED 20W รุ่น ML-LED20 หลอดแสง 6500K ค่าความสว่าง 2,280 ลูเมน บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มีสวิทช์ปิด-เปิด ติดด้านบนโคม ขาสปริงพับงอได้ โคมสีขาวพร้อมแคล้มยึดโต๊ะ สำหรับไฟ 220Vac