หลอดเมทัลฮาไลน์

10.Lighting Equipment (อุปกรณ์แสงสว่าง : หลอดไฟและโคมไฟ)

ขาย จำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่าง : หลอดไฟและโคมไฟ
– โคมไฟแบบต่างๆ : โคมไฟตะแกรงเงา / โคมฝังฝ้า
โคมโรงงาน / โคมไฮเบย์ / โคมกล่องเหล็ก
โคมไฟกันระเบิด / โคมฉาย
– โคมไฟหนีบโต๊ะ / โคมไฟแว่นขยาย
– หลอดไฟชนิดต่างๆ : หลอดฟลูออเรสเซนต์ /
หลอด LED / หลอดฮาโลเจน / หลอดเมทัลฮาไลน์
– อุปกรณ์ต่อร่วม : บัลลาสต์ / สตาร์ทเตอร์
– อะไหล่โคมไฟ : ขั้วหลอด / ขั้วกระเบื้อง / แผ่นสะท้อน