เทอร์โมคัปเปิ้ล

18.Special Equipment (อุปกรณ์สั่งทำเฉพาะงาน)

ขาย จำหน่ายสินค้าสั่งทำเฉพาะงาน
– เทอร์โมคัปเปิ้ลสั่งทำตามแบบ
– ฮีทเตอร์แบบต่างๆ
– หม้อแปลงขนาดต่างๆ