อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

08.Transducer and Transmitter(อุปกรณ์แปลงสัญญาณ)

ขาย จำหน่ายอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
– CT : Current transformer
– PT : Potential transformer
– Pressure transmitter
– Flow Transducer
– Converter RS232/485/422