หนีบโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ LED 20W

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ หลอด LED 20W รุ่น ML-LED20 หลอดแสง 6500K ค่าความสว่าง 2,280 ลูเมน บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มีสวิทช์ปิด-เปิด ติดด้านบนโคม ขาสปริงพับงอได้ โคมสีขาวพร้อมแคล้มยึดโต๊ะ สำหรับไฟ 220Vac

Working Lamp โคมไฟหนีบโต๊ะ รุ่น 8011D

โคมไฟหนีบโต๊ะ ขนาด 2x15W รุ่น 8011D หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 15W 6500K 830 Lm. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มีสวิทช์ปิด-เปิด ติดด้านบนโคม ขาสปริงพับงอได้ สีขาวพร้อมแคล้มยึดโต๊ะ สำหรับไฟ 220Vac

Working Lamp โคมไฟหนีบโต๊ะ รุ่น WL-F115

โคมไฟหนีบโต๊ะหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 1x15W รุ่น WL-F115 หลอดแสง 6500K ค่าความสว่าง 830 ลูเมน บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มีสวิทช์ปิด-เปิด ติดด้านบนโคม ขาสปริงพับงอได้ โคมสีขาวพร้อมแคล้มยึดโต๊ะ สำหรับไฟ 220Vac