รางแลดเดอร์

11.Installation Equipment (อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า)

ขาย จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า
-ท่อร้อยสายไฟ :
IMC / EMT / uPVC / ท่ออ่อนเหล็ก
ท่ออ่อนกันน้ำสีดำ / ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา
ท่ออ่อนลูกฟูกสีขาว-สีดำ
-รางไฟแบบต่างๆ :
Ladder / Cable Tray / Wire Way
Wire Duct / รางโทรศัพท์ / รางพื้น
– Connector / Coupilng / แคล้ม /
FS Box / Box / รางซี / อื่นๆ