พัดลมติดเพดาน

09.Motor and Fan (มอเตอร์และพัดลมแบบต่างๆ)

ขาย จำหน่ายมอเตอร์และพัดลมแบบต่างๆ
– Motor แบบขาตั้ง
– Motor หน้าแปลน
– Motor Gear
– พัดลมระบาย
– พัดลมถัง
– พัดลมตั้งพื้น
– พัดลมติดผนัง
– พัดตั้งโต๊ะ
– พัดลมติดเพดาน