กล่องพลาสติก

13.Box And Cabinet (กล่องและตู้ไฟแบบต่างๆ)

ขาย จำหน่ายกล่องและตู้ไฟแบบต่างๆ
– ตู้เหล็ก ธรรมดา/ กันน้ำ /กันฝุ่น
– ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา
– ตู้เหล็กกันน้ำฝา1ชั้น / 2 ชั้น
– ตู้พลาสติก
– กล่องพลาสติก
– ตู้โหลดเซ็นเตอร์
– ตู้ไฟเปล่าสั่งทำตามแบบ