ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้า

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสินค้า โดยคลิกที่โลโก้สินค้า

ABB

Breaker / Magnetic / Inverter / Soft Srater / Etc.

BANDEX

BANDEX

ใส้ไก้/เคเบิ้ลเทร์/รางวายดัก/อื่นๆ

BEC

หลอดไฟ/โคมไฟ/อื่นๆ

BOSSTON

โคมไฟกันระเบิด/อุปกรร์กันระเบิด

COOPER

เต้ารับ / ปลั๊ก

EATON

Push button / Pilot lamp / Magnetic / Breaker, Etc.

HACO

ท่อร้อยสายไฟ / สวิทช์ / ปลั๊ก / อื่นๆ

HELUKABLE

สายสัญญาณ / สายคอนโทรล / สายเพาเวอร์ / LIYCY / OPVC-JZ / H05V-K / H07V-K

HIOKI

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าต่างๆ

IDEC

Push Button / Pilot Lamp / Selector Switch / Buzzer / 16 / 22 / 25 / 30 mm.